utredningar

Utredning och bedömning för privatpersoner

Om utredningar

Jag har lång och bred erfarenhet av att utreda barn, ungdomar och vuxna. Jag genomför neuropsykiatriska utredningar, basutredningar samt arbetspsykologiska bedömningar. Jag genomför även adoptionsbedömningar. Alla utredningar handlar om att samla in information om en individ för att göra en bedömning av förmåga, fungerande och eventuella behov av stöd/utveckling. En utredning liknar ett pussel som jag som psykolog lägger med hjälp av dig som klient. 

Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med neuropsykiatriska utredningar med både barn, ungdomar och vuxna. Vanliga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer är ADHD/ADD och Aspergers syndrom och även lindrig utvecklingsstörning. Att genomföra en utredning privat är en mer kostsam process och det är viktigt att du väger för- och nackdelar noga innan du bestämmer dig!

När det gäller barn och ungdomar rekommenderar jag att du i första hand vänder dig till vården via din vårdcentral eller direkt till din BUP-mottagning. Om man bedömer att ditt barn har glädje av att genomgå en neuropsykiatrisk utredning kommer du att erbjudas en sådan antingen på mottagningen eller hos en privat vårdgivare via vårdgarantin. I dessa fall är en utredning kostnadsfri. Om du som vuxen önskar genomgå en utredning är det samma procedur som ovan men i det fallet vänder du dig till vuxenpsykiatrin för ställningstagande till en neuropsykiatrisk utredning.

Neuropsykiatriska utredningar

Eftersom många idag önskar genomföra en ADHD utredning och köerna är långa kommer ofta frågan om att få genomföra en utredning privat. I vissa fall söker sig familjer, företag eller kommun till mig och önskar hjälp med en privat neuropsykiatrisk utredning. Det kan till exempel handla om att man önskar en second opinion eller en snabbare och mer effektiv utredningsprocess. Fördelen med att göra en utredning privat är att både flexibiliteten och effektiviteten ökar. Inom landstinget är ofta både tid och möjligheten att anpassa sig till dig som individ starkt begränsad. Om du vill göra din utredning hos mig strävar jag efter att anpassa processen efter dina förutsättningar och behov. 

En neuropsykiatrisk utredning är komplex och består av några viktiga pusselbitar som behövs för att ett diagnostiskt ställningstagande ska vara möjligt. Alla utredningar består av testning och intervju, anhörigintervju och informationshämtning från skola/arbete. I vissa fall kompletteras bedömningen med ett läkarbesök. Alla privata utredningar skräddarsys utifrån dina behov.

Jag genomför privata neuropsykiatriska utredningar utifrån flera olika frågeställningar. Har du frågor om en sådan utredning är du varmt välkommen att höra av dig så att jag får höra mer om dina omständigheter och behov och vi kan diskutera hur en sådan utredning i så fall kan gå till.

Adoptionsutredning och bedömning

En adoptionsprocess kan upplevas och vara lång och mödosam och en psykologkontakt kan vara hjälpsam i flera skeden av denna process. Jag arbetar med psykologbedömningar och utlåtanden i adoptionsutredningar. En sådan bedömning innebär oftast 2-3 samtal. I den långa process som en adoption kan innebära kan många uppleva en psykisk påfrestning, särskilt om adoptionen har föregåtts av en längre period av att själv försöka bli gravid.

Jag erbjuder stödsamtal för att underlätta både i form av ventilation av tankar och känslor och även som stöd i upplevelsen av kris. Tiden efter att ett barn har kommit kan verka omvälvande och det kan uppstå reaktioner både hos en själv som förälder och hos barnet. Även i detta läge kan det underlätta att få diskutera specifika frågor med en legitimerad psykolog. Det kan vara frågor kring föräldraskap och anknytning såväl som ett barns utvecklingssteg, behov och beteenden.