girl-1246690_1920

För socialtjänst

Utredning och bedömning

I samarbete med olika utredningsinstitutioner såsom Vårljus Familjecentrum och Eurenii minne har jag genomfört ett flertal komplexa utredningar av barn och deras föräldrar. Utredningarna har skett på uppdrag av socialtjänsten och fokuserar vanligtvis på psykiskt mående och utveckling, eventuell traumatisering och kognitiv förmåga. I dessa utredningar behöver man ofta ta hänsyn till psykosociala påfrestningar och eventuell kris. Utredningarnas syfte är främst att i en här- och nu-situation klargöra ett barns eller en förälders fungerande och behov av stöd. I en sådan utredning träffar jag vanligtvis barnet eller den vuxna minst tre tillfällen för testning och lek/samtal och utredningen kompletteras med anhörigintervjuer och bakgrundsinformation samt intervju med handläggare från socialtjänsten.

Konsultation och handledning

Under många år har jag samarbetat med socialtjänsten i olika kommuner kring familjer i psykosocialt utsatta omständigheter. Min erfarenhet är att mycket svåra beslut ibland behöver fattas under pressade omständigheter vilket påverkar handläggares arbetsmiljö och stressnivå samt verkar avgörande i en familjs eller ett enskilt barns liv. Jag erbjuder handledning och/eller konsultation kring frågeställningar som anknytning och traumatisering, föräldraskap och psykiska funktionsnedsättningar samt riskbedömning och skyddande faktorer vid omhändertaganden. En handledning kan ske enskilt eller i grupp och är någonting som pågår över en viss tid med regelbundna träffar. En konsultation innebär att man träffas vid något eller några tillfällen för en specifik frågeställning. Handledning och konsultation ökar generellt kompetensen på en arbetsplats och skapar mervärde då ökad kunskap sprids i en personalgrupp och kan generaliseras till fler liknande frågeställningar eller problemsituationer. Mervärdet återfinns även i en upplevelse av minskad stress och ökat psykosocialt välbefinnande på arbetsplatsen. Är du intresserad av att veta mera om handledning/konsultation är du varmt välkommen att kontakta mig!

Föreläsningar

Jag erbjuder föreläsningar för personal inom följande områden:

  • Stress: Förebyggande, rehabilitering och arbetsmiljö.
  • Anknytning: Anknytning och psykisk (o)hälsa samt affekthantering.
  • Neuropsykiatri: Symtom, diagnoser och anpassningar.
Kontakta gärna mig med era önskemål så diskuterar vi hur ett bra föreläsningsupplägg kan se ut för just er!