fear-4202417_1920

Om stress

Vad är stress?

Stress är en biologisk reaktion som vi som människor är skapade för att känna, agera efter och återhämta oss ifrån. Det är en genomgripande reaktion som påverkar våra muskler, vår kognitiva kapacitet, vår matsmältning med mera. Reaktionen syftar till att mobilisera kraft och skydda från fara. Våra hjärnor är dock omoderna i den bemärkelse att vi reagerar med att aktivera vårt kamp- och flyktsystem när detta inte alls löser de stressorer och utmaningar som vi står inför i vårt moderna samhälle. Vårt biologiska kamp- och flyktsystem är skapat för att reagera på en plötslig, fysisk fara, såsom en björn i skogen, vilket kräver ett omedelbart agerande. När vi står inför svårigheterna att få vardagspusslet att gå ihop eller frustration över att inte hinna med på arbetet är vi föga hjälpta av vårt biologiska system. Istället kan det föra med sig att vi under en stor del av vår vakna tid har en uppvarvning i kroppen som inte är hälsosam för oss. På längre sikt kan detta föra med sig symtom på glömska, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, matsmältningsproblem och sömnproblem för att nämna några.

En långvarig stressrelaterad påfrestning kan leda till svåra och långvariga symtom som det är viktigt att få professionellt stöd med. Jag har en stor erfarenhet av att arbeta med olika grader av stressproblematik, alltifrån förebyggande strategier till rehabilitering vid en utmattning. Vid en stressrelaterad problematik går vi igenom ditt liv, både arbete och fritid och ser över vilka stressorer som påverkar dig mest. Vi tittar på hur dina beteenden påverkar din stressnivå och hur du återhämtar dig. Stresshantering handlar om mycket mer än att bara ”ta bort” sådant som stressar. Det handlar om hur du hämtar kraft och prioriterar, hur du använder din tid, och vilken typ av lösningsstrategier du använder. 

Kontakta gärna mig om du vill ha hjälp att behandla och hantera din stress.