family-2073604_1920

För familjer

Familjeterapi

Ibland är relationerna i en familj anspända och kommunikationen svår. Familjeterapi kan vara ett effektivt sätt att avhjälpa detta. Familjemedlemmar känner sig kanske inte förstådda av varandra och samtal leder lätt till bråk. När relationerna till våra närmaste känns komplicerade leder detta gärna till starka känslor som ofta ytterligare försvårar vår förmåga att kommunicera så balanserat och konstruktivt som vi skulle önska. I dessa lägen kan familjeterapi vara hjälpsamt för att reda ut vilka känslor och behov som kan finnas bakom bråken. En familjs dynamik kan vara komplicerad då den består av många relationer som alla tillsammans bidrar till beteenden och känslor hos dess medlemmar. Jag har en lång erfarenhet av att arbeta med familjer i olika situationer och konstellationer. Ett eller ett par inledande samtal med föräldrar brukar vara att rekommendera för att jag ska få en bild av er familj och era omständigheter.

Föräldrakonsultation

Föräldrar hör ofta av sig med frågor kring neuropsykiatri, till exempel ADHD/ADD eller autism. Eftersom jag har en lång erfarenhet av utredning och stöd vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är jag gärna behjälplig med råd och reflektioner kring hur man kan få vardagen att fungera bättre. Ett annat tema som ofta kommer upp är skilsmässor och separationer. När två föräldrar fattar beslutet att gå isär kommer ofta många frågor kring hur man bäst kan skydda och stärka barnen under denna process. Den psykologiska kunskapen kring barns utveckling och vanliga reaktioner vid en sådan förändring kan upplevas som värdefullt. Skolsvårigheter och mobbning är andra vanliga ämnen i samtal. Du, som förälder är varmt välkommen för en föräldrakonsultation där du får berätta om de frågor som är aktuella för Ditt barn och få fortsatt råd och stöd. Ibland räcker ett samtal för att man som förälder ska känna sig stärkt i hur man ska stötta sitt barn. Ibland behövs några fler samtal och ibland deltar även ditt barn/eller tonåring i samtalen.

Behandlingssamtal för barn och unga

Jag tar emot barn och unga för enskilda samtal. Ju yngre ditt barn är, desto viktigare är det att du som förälder är delaktig i den psykologiska behandlingen och att det finns en dialog och ett samarbete kring hur ditt barn har det och vilket behov av stöd som finns. Ett mål i en psykoterapi med barn är att stärka barnet i sin förmåga att sätta ord på känslor och tankar och att kunna be om hjälp när det behövs. Då är det viktigt att Du som förälder, om möjligt, har varit delaktig i processen för att finnas där för ditt barn när psykoterapin är avslutad. Samtalen kan se olika ut och såväl handla om stöd vid livsomvälvande händelser eller att till exempel reda ut varför det ofta blir missförstånd i kamratrelationer. Jag rekommenderar oftast att föräldrar och barn kommer tillsammans vid det första tillfället så att vi tillsammans kan tala om det som bekymrar barnet eller ungdomen. Därefter kan enskilda samtal bokas vid behov. För ungdomar i övre tonåren ser det vanligen lite annorlunda ut. Något gemensamt samtal är ofta bra och därefter fungerar det oftast väl att man som ungdom har en enskild psykoterapeutisk kontakt.