pat-kay-8eWDd_vROPw-unsplash

För företag

Mina företagstjänster

I mina tjänster finns krishantering, handledning och konsultation, till både ledning och medarbetare. Jag erbjuder föreläsningar och seminarier kring stresshantering och stressrelaterad ohälsa samt coachning i arbetsrelaterade frågor för dig som medarbetare eller chef. Är ditt företag intresserad av att fördjupa ert arbete med den psykosociala arbetsmiljön så kontakta gärna mig för en kostnadsfri konsultation

Krishantering

Ibland uppstår allvarliga tillbud på en arbetsplats eller i dess nära anslutning som skakar om personalen och innebär att man behöver stanna upp och be om professionell hjälp. I ett sådant skede är du som chef mycket viktig för din arbetsgrupp, då det är naturligt för medarbetare att vända sig till ledningen för stöd och vägledning. Jag har erfarenhet av krishantering i arbetslivet och kan vara behjälplig både med att coacha dig som chef i hur du bäst bemöter din arbetsgrupp såväl som att träffa arbetsgruppen. Stödet kan gå till så att jag har ett inledande samtal med ledningen och därefter träffar arbetsgruppen för att adressera de frågor som upplevs som mest angelägna. Därefter kan enskilda krissamtal erbjudas om behovet finns antingen på arbetsplatsen eller på min mottagning. Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor om krishantering.

Handledning och konsultation

Som psykolog är en vanlig arbetsuppgift att arbeta med handledning och konsultation i psykologiska frågor. För personal i människovårdande yrken kan handledning vara ett viktigt tillskott som motverkar stress och skapar mervärde i form av kvalitetssäkring och förbättrad psykosocial arbetsmiljö. I samråd med chef gör vi upp vilka frågeställningar som är centrala för en arbetsgrupp och vad man upplever sig behöva stöd med. Det kan till exempel gälla förståelse för beteenden hos brukare eller kunder med någon form av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan även gälla processer som uppstår i arbetsgrupper när man arbetar i människovårdande yrken.

En handledning kan ske enskilt eller i grupp och är någonting som pågår över en viss tid med regelbundna träffar. En konsultation innebär att man träffas vid något eller några tillfällen för en specifik frågeställning. Handledning och konsultation ökar generellt kompetensen på en arbetsplats och skapar mervärde då ökad kunskap sprids i en personalgrupp och kan generaliseras till fler liknande frågeställningar eller problemsituationer. Är du intresserad av att veta mera om handledning/konsultation är du varmt välkommen att kontakta mig!

Föreläsningar och seminarier

Stress på arbetet samt de förändrade föreskrifterna för organisatorisk och social arbetsmiljö är något som medarbetare och ledningsgrupper kan behöva mer kunskap kring. Jag erbjuder mer allmänt hållna föreläsningar kring till exempel stresshantering och arbetsmiljö. Jag kan även skräddarsy föreläsningar och seminarier anpassade till de dilemman som just Din arbetsplats står inför. Till exempel kan ett företag önska föreläsningar med fokus på ledarskap, kommunikation, kris eller rehabilitering. Hör gärna av dig om du vill ha mer information kring föreläsningar.

Psykoterapi för anställda

Jag har gedigen erfarenhet från företagshälsovården och i och med det är jag van vid arbetsrelaterade frågeställningar både individuellt samt på grupp- och chefsnivå. Jag erbjuder psykoterapi till medarbetare. I samråd med chef kan man även göra en överenskommelse om att samtalen fokuserar på arbetsrelaterade frågor samt vid behov på rehabilitering tillbaka till arbete. Det finns även möjlighet till samtal som är mer generellt hållna och inte enbart arbetsrelaterade.