frog-1339892_1920

För skola

Utredning och bedömning av elever

På uppdrag av skola och elevhälsa genomför jag bedömningar av kognitiv förmåga hos barn i skolåldern. Vid en sådan bedömning kommer jag vanligtvis till skolan och träffar barnet/ungdomen vid 1-2 tillfällen. Från skolans sida behövs en pedagogisk kartläggning samt ifyllande av skattningsformulär. Vårdnadshavare ombeds även att fylla i skattningsformulär och vid behov görs en kompletterande intervju kring barnets fungerande och utmaningar i vardagen. Återkoppling av utredningen sker vanligen i två steg, först till familjen och därefter till skolpersonal.

Konsultation och handledning för skolpersonal

Jag erbjuder handledning och konsultation för lärare, resurspersoner och specialpedagoger kring frågor om neuropsykiatri, kognitiv förmåga och anpassningar i inlärnings- och skolmiljö. En handledning kan ske enskilt eller i grupp och är någonting som pågår över en viss tid med regelbundna träffar. En konsultation innebär att man träffas vid något eller några tillfällen för en specifik frågeställning. Både handledning och konsultation kan ge positiva ringar på vattnet då det stöttar skolpersonal att lösa svåra frågeställningar och dessutom bidrar till att vara kvalitetssäkrande samt skyddande ur arbetsmiljösynpunkt. Handledning och konsultation ökar kompetensen och skapar mervärde då ökad kunskap sprids i en personalgrupp och kan generaliseras till fler liknande frågeställningar eller problemsituationer. Är du intresserad av att veta mera om handledning/konsultation är du varmt välkommen att kontakta mig!

Föreläsningar

Jag erbjuder föreläsningar för skolor inom följande områden:

  • Neuropsykiatri: Symtom, diagnoser och anpassningar.
  • Stress: Förebyggande, rehabilitering och arbetsmiljö.